De liefde brengt mensen naar elkaar toe. De liefde zorgt ervoor dat koppels elkaar het ja woord geven en dat er sterke gezinnen ontstaan. Maar soms kan het tegenovergestelde het geval zijn en gaan koppels uit elkaar. Ondanks alle pogingen om de relatie te redden, kan dat in sommige gevallen tevergeefs zijn. Als een relatie niet meer werkt en er wordt vastgesteld dat een breuk onvermijdbaar is, is het goed om met vrede uit elkaar te gaan. Dat is tenmimste de bedoeling. Maar soms kan dit traject een lastige opgave zijn. Wanneer dat het geval is kan een mediator het zaakje overnemen.

Wie is een mediator?

Een mediator is een bemiddelaar die op een onafhankelijke wijze probeert om een echtscheiding tussen man en vrouw te bewerkstelligen. Een mediator moet er streng op toezien dat hij zich objectief opstelt en zich laat leiden door feitelijke omstandigheden. Uiteindelijk moeten de inspanningen van een mediator ervoor zorgen dat beide partijen tevreden zijn met het uiteindelijk bereikte resultaat. De afspraken die gemaakt worden tijdens dit traject worden door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Neutrale rol

Tijdens de verschillende sessie die een mediator zal houden, zal hij zich neutraal moeten opstellen tijdens het bespreken van de verschillende onderwerpen. Zo zal een mediator bij het analyseren en uitwerken van de verschillende standpunten geen voorkeur uitspreken. Een mediator zet alle feiten op een rijte en gaat op basis daarvan proberen om een passende oplossing te vinden. De wensen van de koppels blijven nog altijd leidend in het proces, maar suggesties mogen door de mediator altijd gedaan worden.

Wie is bevoegd om als mediator op te treden?

Officieel is een mediator geen beroep. Concreet houdt dit in dat iedereen als een mediator zou kunnen optreden. Er is wel een organisatie die zich inzet voor de inspanningen van een mediator. Deze orgnisatie operereert onder de naam Mediation federatie Nederland. Door een mechanisme in te bouwen waarbij mensen certificaten ontvangen als blijk dat ze als mediator kunnen optreden, proberen ze de kwaliteit te waarborgen. Zo een certificaat biedt je enige zekerheid dat zo iemand de kennis en vaardigheden bezit om als mediator te dienen. Ben je dus op zoek naar een mediator? Dan is het het best om te kiezen voor iemand die zo een certificaat bezit.

Inschakelen van een mediator

Het is goed om te weten wanneer je precies gebruik kan maken van de inspanningen van een mediator. Wanneer twee koppels temidden van een echtscheiding zitten en het nóg met elkaar kunnen vinden kan een mediator voor bemiddeling zorgen om het echtscheidingsproces tot een goed einde te laten komen. Het eerste wat een mediator tracht te doen is om na te gaan als echtscheiden de enige oplossing is. Als er enige licht in de tunnel is kan een mediator amersfoort ervoor zorgen dat de relatie gered wordt. Indien blijkt dat er grondige redenen zijn om over te gaan tot een echtscheiding, dan gaat de mediator zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat beide koppels met liefde elkaar vaarwel zeggen.

Maak gebruik van een mediator

Een mediator amersfoort kan een goede aanzet zijn om een echtscheiding te begeleiden in goede banen. Iedereen kan gebruik maken van de inspanningen van een mediator, maar wanneer kinderen bij de echtscheiding erbij betrokken zijn wordt de bijdrage van een mediator duidelijk onderstreept.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.